Οροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Hygienekoning.nl

Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις της Hygienekoning.nl / BonBini Enterprises Holding BV καθορίστηκαν στις 27 Μαΐου 2020 και βασίζονται στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις του Thuiswinkel.org σε συνεννόηση με την Ένωση Καταναλωτών με μια επιπλέον προσθήκη των όρων και προϋποθέσεων του Hygienekoning.nl

Δείκτης:Άρθρο 1 - Ορισμοί
Άρθρο 2 - Ταυτότητα του επιχειρηματία
Άρθρο 3 - Εφαρμογή
Άρθρο 4 - Η προσφορά
Άρθρο 5 - Η συμφωνία
Άρθρο 6 - Δικαίωμα υπαναχώρησης
Άρθρο 7 - Υποχρεώσεις του καταναλωτή κατά την περίοδο προβληματισμού
Άρθρο 8 - Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή και το κόστος αυτού
Άρθρο 9 - Υποχρεώσεις του επιχειρηματία σε περίπτωση απόσυρσης
Άρθρο 10 - Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης
Άρθρο 11 - Η τιμή
Άρθρο 12 - Συμμόρφωση και επιπλέον εγγύηση
Άρθρο 13 - Παράδοση και εφαρμογή
Άρθρο 14 - Συναλλαγές διάρκειας: διάρκεια, ακύρωση και παράταση
Άρθρο 15 - Πληρωμή
Άρθρο 16 - Διαδικασία καταγγελιών
Άρθρο 17 - Διαφορές
Άρθρο 18 - Εγγύηση βιομηχανίας
Άρθρο 19 - Πρόσθετες ή αποκλίνουσες διατάξεις
Άρθρο 20 - ανωτέρα βία

Άρθρο 1 - Ορισμοί

Σε αυτές τις προϋποθέσεις οι ακόλουθοι όροι έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

 1. Επιπρόσθετη συμφωνία: συμφωνία με την οποία ο καταναλωτής αποκτά προϊόντα, ψηφιακό περιεχόμενο ή / και υπηρεσίες σε σχέση με εξ αποστάσεως σύμβαση και αυτά τα αγαθά, ψηφιακό περιεχόμενο ή / και υπηρεσίες παρέχονται από τον επιχειρηματία ή από τρίτο μέρος βάσει συμφωνίας μεταξύ αυτού του τρίτου μέρους και ο επιχειρηματίας?
 2. Ώρα για προβληματισμό: το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο καταναλωτής μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης ·
 3. Καταναλωτής: το φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί για σκοπούς που σχετίζονται με το εμπόριο, την επιχείρηση, τη βιοτεχνία ή την επαγγελματική του δραστηριότητα ·
 4. Ημέρα: ημερολογιακή ημέρα;
 5. Ψηφιακό περιεχόμενο: δεδομένα που παράγονται και παραδίδονται σε ψηφιακή μορφή ·
 6. Συμφωνία διάρκειας: μια συμφωνία που επεκτείνεται στην τακτική παράδοση αγαθών, υπηρεσιών ή / και ψηφιακού περιεχομένου για μια συγκεκριμένη περίοδο ·
 7. Ανθεκτικός φορέας δεδομένων: οποιοδήποτε εργαλείο - συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - που επιτρέπει στον καταναλωτή ή τον επιχειρηματία να αποθηκεύει πληροφορίες που του απευθύνονται προσωπικά με τρόπο που διευκολύνει τη μελλοντική διαβούλευση ή τη χρήση κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που συνδέεται με τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται οι πληροφορίες και η οποία επιτρέπει αναλλοίωτη αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών ·
 8. Δικαίωμα υπαναχώρησης: η δυνατότητα του καταναλωτή να ακυρώσει τη σύμβαση εξ αποστάσεως εντός της περιόδου ψύξης ·
 9. Επιχειρηματίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι μέλος του Thuiswinkel.org και το οποίο προσφέρει προϊόντα, (πρόσβαση σε) ψηφιακό περιεχόμενο ή / και υπηρεσίες σε καταναλωτές από απόσταση ·
 10. Συμφωνία απόστασης: μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του επιχειρηματία και του καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος για εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων, ψηφιακού περιεχομένου ή / και υπηρεσιών, βάσει του οποίου έως και τη σύναψη της συμφωνίας, γίνεται αποκλειστική ή μερική χρήση ενός ή περισσότερες απομακρυσμένες τεχνικές επικοινωνίας ·
 11. Φόρμα ανάληψης μοντέλου: το ευρωπαϊκό υπόδειγμα απόσυρσης που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I των παρόντων όρων · Το Παράρτημα Ι δεν χρειάζεται να είναι διαθέσιμο εάν ο καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης όσον αφορά την παραγγελία του.
 12. Τεχνολογία απομακρυσμένης επικοινωνίας: σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύναψη συμφωνίας, χωρίς ο καταναλωτής και ο επιχειρηματίας να πρέπει να είναι μαζί στο ίδιο δωμάτιο ταυτόχρονα.

Άρθρο 2 - Ταυτότητα του επιχειρηματίαΌνομα επιχειρηματία: BonBini Enterprises Holding BV
Ενεργώντας με το όνομα / ονόματα:
- Hygienekoning.nl

Διεύθυνση επιχείρησης:
Siriusdreef 17-27
2132WT Hoofddorp

Προσιτότητα:
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Αριθμός Εμπορικού Επιμελητηρίου: 78151597
Αριθμός ΦΠΑ: NL861281676B01

Άρθρο 3 - Εφαρμογή

 1. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε προσφορά που υποβάλλει ο επιχειρηματίας και σε κάθε εξ αποστάσεως σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του επιχειρηματία και του καταναλωτή.
 2. Πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης, το κείμενο αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων θα είναι διαθέσιμο στον καταναλωτή. Εάν αυτό δεν είναι εύλογα δυνατό, ο επιχειρηματίας θα δηλώσει, πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης, πώς μπορούν να προβληθούν οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις στον επιχειρηματία και ότι θα σταλούν δωρεάν το συντομότερο δυνατόν κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή.
 3. Εάν η σύμβαση εξ αποστάσεως συνάπτεται ηλεκτρονικά, κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο και πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης, το κείμενο αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων μπορεί να διατίθεται στον καταναλωτή ηλεκτρονικά με τέτοιο τρόπο ώστε ο καταναλωτής να μπορεί μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα σε έναν ανθεκτικό φορέα δεδομένων. Εάν αυτό δεν είναι εύλογα δυνατό, πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης, θα αναφέρεται όπου οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να ελεγχθούν ηλεκτρονικά και ότι θα αποσταλούν δωρεάν ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή.
 4. Σε περίπτωση που ισχύουν συγκεκριμένοι όροι προϊόντος ή υπηρεσίας εκτός από αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών και σε περίπτωση αντιφατικών συνθηκών, ο καταναλωτής μπορεί πάντα να βασίζεται στην ισχύουσα διάταξη που είναι πιο ευνοϊκή για αυτόν. .

Άρθρο 4 - Η προσφορά

 1. Εάν μια προσφορά έχει περιορισμένη διάρκεια ισχύος ή υπόκειται σε όρους, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά.
 2. Η προσφορά περιέχει μια πλήρη και ακριβή περιγραφή των προϊόντων, του ψηφιακού περιεχομένου ή / και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η περιγραφή είναι αρκετά λεπτομερής για να επιτρέψει στον καταναλωτή να κάνει μια σωστή αξιολόγηση της προσφοράς. Εάν ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί εικόνες, αυτές είναι μια πραγματική αναπαράσταση των προσφερόμενων προϊόντων, υπηρεσιών ή / και ψηφιακού περιεχομένου. Προφανή λάθη ή λάθη στην προσφορά δεν είναι δεσμευτικά για τον επιχειρηματία.
 3. Κάθε προσφορά περιέχει τέτοιες πληροφορίες που είναι σαφές στον καταναλωτή ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις συνδέονται με την αποδοχή της προσφοράς.

Άρθρο 5 - Η συμφωνία

 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4, η συμφωνία συνάπτεται τη στιγμή που ο καταναλωτής αποδέχεται την προσφορά και πληροί τους αντίστοιχους όρους.
 2. Εάν ο καταναλωτής έχει αποδεχτεί την προσφορά ηλεκτρονικά, ο έμπορος θα επιβεβαιώσει αμέσως την παραλαβή της αποδοχής της προσφοράς ηλεκτρονικά. Εφόσον η απόδειξη αυτής της αποδοχής δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον επιχειρηματία, ο καταναλωτής μπορεί να διαλύσει τη συμφωνία.
 3. Εάν η συμφωνία συναφθεί ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων και θα διασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον ιστού. Εάν ο καταναλωτής μπορεί να πληρώσει ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
 4. Μέσα στα νομικά πλαίσια, ο επιχειρηματίας μπορεί - να ενημερώσει τον εαυτό του εάν ο καταναλωτής μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του, καθώς και όλα αυτά τα γεγονότα και παράγοντες που είναι σημαντικοί για την υπεύθυνη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης. Εάν, βάσει αυτής της έρευνας, ο επιχειρηματίας έχει βάσιμους λόγους να μην συνάψει τη συμφωνία, δικαιούται να αρνηθεί μια παραγγελία ή αίτημα ή να επισυνάψει ειδικούς όρους στην εφαρμογή.
 5. Το αργότερο κατά την παράδοση του προϊόντος, της υπηρεσίας ή του ψηφιακού περιεχομένου στον καταναλωτή, ο επιχειρηματίας θα στείλει τις ακόλουθες πληροφορίες γραπτώς ή με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αποθηκευτεί από τον καταναλωτή με προσιτό τρόπο σε ένα ανθεκτικό μέσο:
  • η διεύθυνση επίσκεψης της επιχειρηματικής τοποθεσίας του επιχειρηματία όπου ο καταναλωτής μπορεί να πάει με παράπονα ·
  • τους όρους υπό τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης ή σαφή δήλωση σχετικά με τον αποκλεισμό του δικαιώματος υπαναχώρησης ·
  • πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις και την υπάρχουσα υπηρεσία μετά την αγορά ·
  • την τιμή, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων για το προϊόν, την υπηρεσία ή το ψηφιακό περιεχόμενο · στο βαθμό που ισχύει, τα έξοδα παράδοσης · και τη μέθοδο πληρωμής, παράδοσης ή εκτέλεσης της εξ αποστάσεως σύμβασης ·
  • τις απαιτήσεις για τη λύση της συμφωνίας, εάν η συμφωνία έχει διάρκεια μεγαλύτερη από ένα έτος ή είναι αόριστη ·
  • εάν ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, το υπόδειγμα φόρμα υπαναχώρησης.
 6. Σε περίπτωση εκτεταμένης συναλλαγής, η διάταξη στην προηγούμενη παράγραφο ισχύει μόνο για την πρώτη παράδοση.

Άρθρο 6 - Δικαίωμα υπαναχώρησης

Για προϊόντα:

 1. Ο καταναλωτής μπορεί να λύσει μια συμφωνία σχετικά με την αγορά ενός προϊόντος χωρίς να δώσει λόγους για μια περίοδο προβληματισμού 14 ημερών. Ο επιχειρηματίας μπορεί να ρωτήσει τον καταναλωτή για τον λόγο της απόσυρσης, αλλά δεν τον υποχρεώνει να δηλώσει τους λόγους.
 2. Η περίοδος προβληματισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ξεκινά την επόμενη ημέρα μετά την παραλαβή του προϊόντος από τρίτο ή από τρίτο που έχει οριστεί από τον καταναλωτή εκ των προτέρων, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, ή:
  • εάν ο καταναλωτής έχει παραγγείλει αρκετά προϊόντα με την ίδια παραγγελία: την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή τρίτος που ορίστηκε από αυτόν, έλαβε το εν λόγω προϊόν. Ο επιχειρηματίας μπορεί, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ενημερώσει σαφώς τον καταναλωτή για αυτό πριν από τη διαδικασία παραγγελίας, να αρνηθεί μια παραγγελία για πολλά προϊόντα με διαφορετικούς χρόνους παράδοσης.
  • εάν η παράδοση ενός προϊόντος αποτελείται από πολλές αποστολές ή μέρη: την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή τρίτος που ορίστηκε από αυτόν, έλαβε την τελευταία αποστολή ή το τελευταίο μέρος ·
  • στην περίπτωση συμβάσεων για τακτική παράδοση προϊόντων κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου: την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή τρίτος που ορίστηκε από αυτόν, έλαβε το πρώτο προϊόν.

Για υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο που δεν παρέχεται σε απτό μέσο:

 1. Ο καταναλωτής μπορεί να διαλύσει μια συμφωνία παροχής υπηρεσιών και μια συμφωνία για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου που δεν έχει παραδοθεί σε απτό μέσο εντός 14 ημερών χωρίς να αιτιολογήσει. Ο επιχειρηματίας μπορεί να ρωτήσει τον καταναλωτή για τον λόγο της απόσυρσης, αλλά δεν τον υποχρεώνει να δηλώσει τους λόγους.
 2. Η περίοδος προβληματισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 3 αρχίζει την επομένη της σύναψης της συμφωνίας.

Παρατεταμένη περίοδος προβληματισμού για προϊόντα, υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο που δεν έχει παραδοθεί σε απτό μέσο όταν δεν ενημερώνεται για το δικαίωμα υπαναχώρησης:

 1. Εάν ο επιχειρηματίας δεν έχει παράσχει στον καταναλωτή τις νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης ή το υπόδειγμα φόρμα υπαναχώρησης, η περίοδος προβληματισμού θα λήξει δώδεκα μήνες μετά το τέλος της αρχικής περιόδου προβληματισμού που καθορίζεται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους αυτού του άρθρου.
 2. Εάν ο επιχειρηματίας έχει παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έναρξης της αρχικής περιόδου προβληματισμού, η περίοδος προβληματισμού θα λήξει 14 ημέρες μετά την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής έλαβε αυτές τις πληροφορίες.

  Αναλήψεις
 3. Ένα αίτημα επιστροφής ισχύει μόνο εάν έχει ζητηθεί όπως το κάνει η Hygienekoning.nl »Αποστολές & Επιστροφές'σελίδα.
 4. Τα έξοδα επιστροφής είναι για τον πελάτη. Αυτά είναι 5,65 € και μπορούν να πληρωθούν μέσω του «πίνακα επιστροφής»
 5. Μόνο προϊόντα που δεν έχουν ανοίξει και δεν έχουν υποστεί ζημιά μπορούν να επιστραφούν. Είναι ευθύνη του πελάτη να συσκευάσει την παραγγελία επιστροφής σε κατάλληλο κουτί αποστολής με επαρκές υλικό συσκευασίας. Η αποστολή επιστροφής διατίθεται αποκλειστικά σε κίνδυνο του πελάτη. Το Hygienekoning.nl καθορίζει την αποδοχή της επιστροφής όταν έχει παραληφθεί σε καλή κατάσταση. Το Hygienekoning.nl δεν φροντίζει για τυχόν ζημιές που έχουν προκληθεί κατά τη διαδικασία επιστροφής.
 6. Τα αρχικά έξοδα αποστολής που υπολογίζονται κατά την παραγγελία αυτού του προϊόντος δεν θα επιστραφούν. Μόνο η πληρωμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων) θα επιστραφεί στον πελάτη.
 7. Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό ή τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε και ο πελάτης κατά την παραγγελία αυτής της παραγγελίας. Αυτό θα γίνει μέσω του Mollie Payments Foundation.

  Προσαρμοσμένα προϊόντα
 8. Προσαρμοσμένα προϊόντα όπως. Οι στοματικές μάσκες με το δικό σας λογότυπο δεν μπορούν να επιστραφούν.

Άρθρο 7 - Υποχρεώσεις του καταναλωτή κατά την περίοδο προβληματισμού

 1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου προβληματισμού, ο καταναλωτής θα χειριστεί το προϊόν και τη συσκευασία με προσοχή. Θα αποσυσκευάζει ή θα χρησιμοποιεί το προϊόν μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος. Το σημείο εκκίνησης εδώ είναι ότι ο καταναλωτής μπορεί να χειριστεί και να επιθεωρήσει μόνο το προϊόν όπως θα του επιτρεπόταν να κάνει σε ένα κατάστημα. Για λόγους υγιεινής, οι στοματικές μάσκες δεν μπορούν να επιστραφούν εάν έχει ανοίξει η συσκευασία (το πλαστικό στο οποίο συσκευάζονται οι στοματικές μάσκες).
 2. Ο καταναλωτής ευθύνεται μόνο για την απόσβεση του προϊόντος που είναι αποτέλεσμα ενός τρόπου χειρισμού του προϊόντος που υπερβαίνει αυτό που επιτρέπεται στην παράγραφο 1.
 3. Ο καταναλωτής δεν ευθύνεται για μείωση της αξίας του προϊόντος εάν ο επιχειρηματίας δεν του έχει παράσχει όλες τις νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης πριν ή κατά τη σύναψη της συμφωνίας.

Άρθρο 8 - Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή και το κόστος αυτού

 1. Εάν ο καταναλωτής κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα το αναφέρει με τα βήματα που περιγράφονται στη σελίδα "Αποστολές & Επιστροφές"
 2. Το συντομότερο δυνατό, αλλά εντός 14 ημερών από την επομένη της ειδοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο καταναλωτής θα επιστρέψει το προϊόν ή θα το παραδώσει (σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο) του επιχειρηματία. Αυτό δεν είναι απαραίτητο εάν ο επιχειρηματίας έχει προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος το προϊόν. Σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής έχει συμμορφωθεί με την περίοδο επιστροφής εάν επιστρέψει το προϊόν πριν από τη λήξη της περιόδου προβληματισμού.
 3. Ο καταναλωτής επιστρέφει το προϊόν με όλα τα παρεχόμενα αξεσουάρ, εάν είναι εύλογα δυνατό στην αρχική του κατάσταση και τη συσκευασία, και σύμφωνα με τις εύλογες και σαφείς οδηγίες που παρέχονται από τον επιχειρηματία.
 4. Ο κίνδυνος και το βάρος της απόδειξης για τη σωστή και έγκαιρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης βαρύνει τον καταναλωτή.
 5. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το άμεσο κόστος επιστροφής του προϊόντος. Αυτά τα έξοδα βρίσκονται στο άρθρο 6, παράγραφος 8, αλλά και στην «πύλη επιστροφής»
 6. Εάν ο καταναλωτής αποσυρθεί αφού πρώτα έχει ζητήσει ρητά ότι η παροχή της υπηρεσίας ή η προμήθεια φυσικού αερίου, νερού ή ηλεκτρικής ενέργειας που δεν έχουν ετοιμαστεί προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή συγκεκριμένη ποσότητα ξεκινά κατά τη διάρκεια της περιόδου προβληματισμού, ο καταναλωτής είναι ο επιχειρηματίας οφειλόμενο ποσό που είναι ανάλογο με αυτό το μέρος της υποχρέωσης που έχει εκπληρώσει ο επιχειρηματίας κατά τη στιγμή της απόσυρσης, σε σύγκριση με την πλήρη συμμόρφωση με την υποχρέωση.
 7. Ο καταναλωτής δεν φέρει κανένα κόστος για την παροχή υπηρεσιών ή την παροχή νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας που δεν έχουν ετοιμαστεί προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή ποσότητα ή για την παροχή τηλεθέρμανσης, εάν:
  • ο επιχειρηματίας δεν έχει παράσχει στον καταναλωτή τις νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, την επιστροφή του κόστους σε περίπτωση υπαναχώρησης ή το υπόδειγμα φόρμα ανάληψης, ή
  • ο καταναλωτής δεν έχει ζητήσει ρητά την έναρξη της εκτέλεσης της υπηρεσίας ή την παροχή φυσικού αερίου, νερού, ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεθέρμανσης κατά την περίοδο προβληματισμού.
 8. Ο καταναλωτής δεν φέρει κανένα κόστος για την πλήρη ή μερική παράδοση ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε απτό μέσο, εάν:
  • πριν από την παράδοση, δεν έχει συμφωνήσει ρητά να αρχίσει τη συμμόρφωση με τη συμφωνία πριν από το τέλος της περιόδου προβληματισμού ·
  • δεν έχει αναγνωρίσει ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης όταν δίνει τη συγκατάθεσή του · ή
  • ο επιχειρηματίας δεν έχει επιβεβαιώσει αυτήν τη δήλωση από τον καταναλωτή.
 9. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, όλες οι πρόσθετες συμφωνίες θα λυθούν με νόμο.

Άρθρο 9 - Υποχρεώσεις του επιχειρηματία σε περίπτωση απόσυρσης

 1. Εάν ο επιχειρηματίας κάνει ηλεκτρονικά δυνατή την ειδοποίηση απόσυρσης από τον καταναλωτή, θα στείλει αμέσως επιβεβαίωση παραλαβής μετά την παραλαβή αυτής της ειδοποίησης.
 2. Ο επιχειρηματίας θα επιστρέψει όλες τις πληρωμές από τον καταναλωτή, εξαιρουμένων των τυχόν εξόδων παράδοσης (έξοδα αποστολής) που χρεώνει ο επιχειρηματίας για το επιστρεφόμενο προϊόν, χωρίς καθυστέρηση, αλλά εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής τον ειδοποιεί για την απόσυρση. Εκτός αν ο επιχειρηματίας προσφέρει την παραλαβή του προϊόντος, μπορεί να περιμένει να πληρώσει μέχρι να λάβει το προϊόν και να επιβεβαιώσει ότι το προϊόν δεν έχει υποστεί ζημιά ή άνοιγμα.
 3. Ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο πληρωμής που έχει χρησιμοποιήσει ο καταναλωτής για την επιστροφή χρημάτων, εκτός εάν ο καταναλωτής συμφωνήσει με διαφορετική μέθοδο. Η αποζημίωση είναι δωρεάν για τον καταναλωτή.
 4. Εάν ο καταναλωτής έχει επιλέξει μια πιο ακριβή μέθοδο παράδοσης από την φθηνότερη τυπική παράδοση, ο επιχειρηματίας δεν χρειάζεται να επιστρέψει το επιπλέον κόστος για την πιο ακριβή μέθοδο.

Άρθρο 10 - Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης

Ο επιχειρηματίας μπορεί να αποκλείσει τα ακόλουθα προϊόντα και υπηρεσίες από το δικαίωμα υπαναχώρησης, αλλά μόνο εάν ο επιχειρηματίας το έχει δηλώσει με σαφήνεια στην προσφορά, τουλάχιστον εγκαίρως για τη σύναψη της συμφωνίας:

 1. Προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η τιμή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς στις οποίες ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή και οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν εντός της περιόδου υπαναχώρησης
 2. Συμφωνίες που συνήφθησαν κατά τη διάρκεια δημόσιου πλειστηριασμού. Ως δημόσιος πλειστηριασμός νοείται μια μέθοδος πώλησης στην οποία προϊόντα, ψηφιακό περιεχόμενο ή / και υπηρεσίες προσφέρονται από τον επιχειρηματία στον καταναλωτή που είναι προσωπικά παρών ή έχει την ευκαιρία να είναι προσωπικά παρών στη δημοπρασία, υπό την καθοδήγηση ενός δημοπρατή, και όπου Ο επιτυχημένος πλειοδότης υποχρεούται να αγοράσει τα προϊόντα, το ψηφιακό περιεχόμενο ή / και τις υπηρεσίες.
 3. Συμβόλαια υπηρεσιών, μετά την πλήρη εκτέλεση της υπηρεσίας, αλλά μόνο εάν:
  • η παράσταση ξεκίνησε με τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του καταναλωτή · και
  • ο καταναλωτής έχει δηλώσει ότι θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης μόλις ο επιχειρηματίας εκτελέσει πλήρως τη συμφωνία ·
 4. Οργανωμένα ταξίδια όπως αναφέρεται στο άρθρο 7: 500 BW και συμφωνίες μεταφοράς επιβατών · 
 5. Συμφωνίες παροχής υπηρεσιών για την παροχή καταλύματος, εάν μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή περίοδος εκτέλεσης προβλέπεται στη συμφωνία και εκτός από για οικιακούς σκοπούς, μεταφορά αγαθών, υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων και τροφοδοσία.
 6. Συμφωνίες σχετικά με δραστηριότητες αναψυχής, εάν προβλέπεται συγκεκριμένη ημερομηνία ή περίοδος εκτέλεσης στη συμφωνία ·
 7. Προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή, τα οποία δεν είναι προκατασκευασμένα και τα οποία κατασκευάζονται βάσει ατομικής επιλογής ή απόφασης του καταναλωτή, ή τα οποία προορίζονται σαφώς για ένα συγκεκριμένο άτομο ·
 8. Προϊόντα που αλλοιώνουν γρήγορα ή έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής.
 9. Σφραγισμένα προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής και των οποίων η σφραγίδα έχει σπάσει μετά την παράδοση ·
 10. Προϊόντα που από τη φύση τους αναμιγνύονται αμετάκλητα με άλλα προϊόντα μετά την παράδοση.
 11. Αλκοολούχα ποτά των οποίων η τιμή συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της συμφωνίας, αλλά η παράδοση των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες, και η πραγματική αξία των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς στην οποία ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή.
 12. Σφραγισμένο ήχο, εγγραφές βίντεο και λογισμικό υπολογιστή, η σφραγίδα των οποίων έχει σπάσει μετά την παράδοση.
 13. Εφημερίδες, περιοδικά ή περιοδικά, με εξαίρεση τις συνδρομές σε αυτά.
 14. Η παράδοση ψηφιακού περιεχομένου εκτός από ένα απτό μέσο, αλλά μόνο εάν:
  • η παράσταση ξεκίνησε με τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του καταναλωτή · και
  • ο καταναλωτής δήλωσε ότι χάνει έτσι το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Άρθρο 11 - Η τιμή

 1. Το Hygienekoning.nl επιτρέπεται πάντα να αλλάζει την τιμή των προϊόντων του. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός βραβείου και πληρωμένη παραγγελία. Μόλις ο πελάτης παραγγείλει και πληρώσει, συμφωνείται η συμφωνία για την τιμή που αναφέρεται εκείνη τη στιγμή.
 2. Σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο, ο επιχειρηματίας μπορεί να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων οι τιμές υπόκεινται σε διακυμάνσεις στην χρηματοοικονομική αγορά και στις οποίες ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή, σε μεταβλητές τιμές. Αυτός ο σύνδεσμος με τις διακυμάνσεις και το γεγονός ότι οι αναφερόμενες τιμές είναι τιμές-στόχους αναφέρονται στην προσφορά.
 3. Οι αυξήσεις τιμών εντός 3 μηνών από τη σύναψη της συμφωνίας επιτρέπονται μόνο εάν είναι αποτέλεσμα νομοθετικών κανονισμών ή διατάξεων.
 4. Οι αυξήσεις τιμών από 3 μήνες μετά τη σύναψη της συμφωνίας επιτρέπονται μόνο εάν ο επιχειρηματίας το έχει ορίσει και:
  • είναι το αποτέλεσμα κανονιστικών κανονισμών ή διατάξεων. ή
  • ο καταναλωτής έχει την εξουσία να ακυρώσει τη συμφωνία την ημέρα κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η αύξηση της τιμής.
 5. Οι τιμές που αναφέρονται στην προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Άρθρο 12 - Εκπλήρωση της συμφωνίας και επιπλέον εγγύηση

 1. Ο επιχειρηματίας εγγυάται ότι τα προϊόντα ή / και οι υπηρεσίες συμμορφώνονται με τη συμφωνία, τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην προσφορά, τις εύλογες απαιτήσεις αξιοπιστίας ή / και χρηστικότητας και τις νομικές διατάξεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας και / ή κυβερνητικούς κανονισμούς. Εάν συμφωνηθεί, ο επιχειρηματίας εγγυάται επίσης ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για άλλη από την κανονική χρήση.
 2. Μια επιπλέον εγγύηση που παρέχεται από τον επιχειρηματία, τον προμηθευτή του, τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα του δεν περιορίζει ποτέ τα νομικά δικαιώματα και ισχυρίζεται ότι ο καταναλωτής μπορεί να ισχυριστεί εναντίον του επιχειρηματία βάσει της συμφωνίας, εάν ο επιχειρηματίας δεν έχει εκπληρώσει το μέρος του συμφωνητικού.
 3. Ως πρόσθετη εγγύηση νοείται οποιαδήποτε υποχρέωση του επιχειρηματία, του προμηθευτή του, του εισαγωγέα ή του παραγωγού στον οποίο παραχωρεί στον καταναλωτή ορισμένα δικαιώματα ή αξιώσεις που υπερβαίνουν αυτό που είναι νομικά υποχρεωμένο να κάνει σε περίπτωση που δεν εκπληρώσει το μέρος της συμφωνίας. .

Άρθρο 13 - Παράδοση και εφαρμογή

 1. Ο επιχειρηματίας θα λάβει τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή όταν λαμβάνει και εκτελεί παραγγελίες για προϊόντα και κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών.
 2. Ο τόπος παράδοσης είναι η διεύθυνση που ο καταναλωτής έχει γνωστοποιήσει στον επιχειρηματία.
 3. Με τη δέουσα τήρηση των όσων αναφέρονται στο άρθρο 4 αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, ο επιχειρηματίας θα εκτελέσει τις αποδεκτές παραγγελίες με τη δέουσα ταχύτητα, αλλά το αργότερο 30 ημέρες, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετική περίοδος παράδοσης. Εάν η παράδοση καθυστερήσει, ή εάν μια παραγγελία δεν μπορεί να εκτελεστεί ή εν μέρει μόνο, ο καταναλωτής θα ενημερωθεί για αυτό το αργότερο 30 ημέρες μετά την παραγγελία.
 4. Ο κίνδυνος ζημιάς ή / και απώλειας προϊόντων βαρύνει τον επιχειρηματία έως ότου η παραγγελία παραδοθεί στην PostNL. Ο επιχειρηματίας μπορεί να υποβάλει απόδειξη αποστολής ή αυτό μπορεί να βρεθεί στο Track & Trace
 5. Ο επιχειρηματίας δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές ή καθυστερήσεις που προκαλούνται από τον ταχυμεταφορέα που χρησιμοποιείται ως μέθοδος αποστολής.

Άρθρο 14 - Συναλλαγές διάρκειας: διάρκεια, ακύρωση και παράταση

Ακύρωση:

 1. Ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει μια συμφωνία που έχει συναφθεί για αόριστο χρονικό διάστημα και η οποία επεκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών, ανά πάσα στιγμή με τη δέουσα τήρηση των συμφωνηθέντων κανόνων ακύρωσης και προθεσμίας ειδοποίησης όχι περισσότερο από ένα μήνα.
 2. Ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει μια συμφωνία που έχει συναφθεί για μια ορισμένη περίοδο και η οποία επεκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών, ανά πάσα στιγμή έως το τέλος του καθορισμένου όρου, με τη δέουσα τήρηση των συμφωνηθέντων κανόνων ακύρωσης και περίοδο ειδοποίησης τουλάχιστον υψηλότερο ένα μήνα.
 3. Ο καταναλωτής μπορεί τις συμφωνίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους:
  • ακύρωση ανά πάσα στιγμή και δεν περιορίζεται σε ακύρωση σε συγκεκριμένη ώρα ή σε συγκεκριμένη περίοδο
  • τουλάχιστον ακυρώστε με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο συνήψε ·
  • να ακυρώνετε πάντα με την ίδια περίοδο ειδοποίησης που ο επιχειρηματίας έχει ορίσει για τον εαυτό του.

Επιμήκυνση:

 1. Μια συμφωνία που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και η οποία επεκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών ενδέχεται να μην ανανεωθεί ή να ανανεωθεί σιωπηρά για μια συγκεκριμένη περίοδο.
 2. Σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο, μια συμφωνία που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και η οποία επεκτείνεται στην τακτική παράδοση καθημερινών ειδήσεων και εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών μπορεί να ανανεωθεί σιωπηρά για μια καθορισμένη περίοδο το πολύ τριών μηνών, εάν ο καταναλωτής αντιταχθεί σε αυτήν την παρατεταμένη συμφωνία. μπορεί να ακυρώσει το τέλος της επέκτασης με περίοδο ειδοποίησης όχι περισσότερο από ένα μήνα.
 3. Μια συμφωνία που έχει συναφθεί για μια ορισμένη περίοδο και η οποία επεκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να ανανεωθεί σιωπηρά μόνο για αόριστο χρονικό διάστημα, εάν ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε στιγμή με περίοδο ειδοποίησης όχι περισσότερο από ένα μήνα. Η προθεσμία ειδοποίησης δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες σε περίπτωση που η συμφωνία επεκτείνεται στην τακτική, αλλά λιγότερο από μία φορά το μήνα, παράδοση ημερήσιων, ειδήσεων και εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών.
 4. Μια συμφωνία με περιορισμένη διάρκεια για την τακτική παράδοση ημερήσιων, ειδησεογραφικών και εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών (δοκιμαστική ή εισαγωγική συνδρομή) δεν συνεχίζεται σιωπηρά και λήγει αυτόματα στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου ή της εισαγωγικής περιόδου.

Ακριβός:

 1. Εάν μια συμφωνία έχει διάρκεια μεγαλύτερη από ένα έτος, ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή μετά από ένα έτος με προειδοποιητική περίοδο όχι περισσότερο από ένα μήνα, εκτός εάν η λογική και η δικαιοσύνη αντιτίθενται στη λήξη πριν από το τέλος του συμφωνηθέντος όρου.

Άρθρο 15 - Πληρωμή

 1. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση ή σε πρόσθετους όρους, τα ποσά που οφείλει ο καταναλωτής πρέπει να καταβληθούν εντός 14 ημερών από την έναρξη της περιόδου ψύξης, ή ελλείψει περιόδου διακοπής εντός 14 ημερών από τη σύναψη της συμφωνίας. Σε περίπτωση συμφωνίας για την παροχή υπηρεσίας, αυτή η περίοδος ξεκινά την ημέρα που ο καταναλωτής έλαβε επιβεβαίωση της συμφωνίας.
 2. Όλες οι πωλήσεις του Hygienekoning.nl πραγματοποιούνται με προκαταβολή. Ο πελάτης μπορεί εύκολα να χρησιμοποιήσει τους τρόπους πληρωμής Stichting Mollie Payments που είναι ορατοί κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Μια παραγγελία στο Hygienekoning.nl θα σταλεί μόνο μετά την πληρωμή του πελάτη.
 3. Ο καταναλωτής έχει το καθήκον να αναφέρει ανακρίβειες στις παρεχόμενες ή δηλωμένες λεπτομέρειες πληρωμής στον επιχειρηματία χωρίς καθυστέρηση.
 4. Εάν ο καταναλωτής δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του εγκαίρως, αφού ενημερωθεί από τον επιχειρηματία για την καθυστερημένη πληρωμή και ο επιχειρηματίας έχει δώσει στον καταναλωτή περίοδο 14 ημερών για να εκπληρώσει ακόμη τις υποχρεώσεις πληρωμής του, μετά την αδυναμία πληρωμής εντός αυτής της περιόδου 14 ημερών, ο νόμιμος τόκος οφείλεται στο οφειλόμενο ποσό και ο επιχειρηματίας δικαιούται να χρεώσει τα εξωδικαστικά έξοδα είσπραξης του. Αυτά τα έξοδα είσπραξης ανέρχονται έως: 15% σε εκκρεμή ποσά έως 2.500 €. 10% για τα επόμενα 2.500 € και 5% για τα επόμενα 5.000 € με τουλάχιστον 40 €. Ο επιχειρηματίας μπορεί να παρεκκλίνει από τα δηλωμένα ποσά και ποσοστά υπέρ του καταναλωτή.

Άρθρο 16 - Διαδικασία καταγγελιών

 1. Ο επιχειρηματίας έχει μια καλά δημοσιευμένη διαδικασία παραπόνων και χειρίζεται την καταγγελία σύμφωνα με αυτήν τη διαδικασία παραπόνων.
 2. Τα παράπονα για την εφαρμογή της συμφωνίας πρέπει να υποβάλλονται πλήρως και με σαφήνεια στον επιχειρηματία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αφού ο καταναλωτής ανακαλύψει τα ελαττώματα.
 3. Τα παράπονα που υποβάλλονται στον επιχειρηματία θα απαντηθούν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Εάν ένα παράπονο απαιτεί προβλεπόμενο μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας, ο επιχειρηματίας θα απαντήσει εντός 14 ημερών με επιβεβαίωση παραλαβής και ένδειξη για το πότε ο καταναλωτής μπορεί να περιμένει μια πιο λεπτομερή απάντηση.
 4. Ένα παράπονο σχετικά με ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή την υπηρεσία του επιχειρηματία μπορεί επίσης να υποβληθεί μέσω μιας φόρμας καταγγελιών στη σελίδα καταναλωτών του ιστότοπου Thuiswinkel.org. www.thuiswinkel.org. Το παράπονο θα σταλεί στη συνέχεια τόσο στον σχετικό επιχειρηματία όσο και στο Thuiswinkel.org.
 5. Ο καταναλωτής πρέπει σε κάθε περίπτωση να δώσει στον επιχειρηματία 4 εβδομάδες για να επιλύσει την καταγγελία σε αμοιβαία διαβούλευση. Μετά από αυτήν την περίοδο, προκύπτει διαφορά που υπόκειται στη διαδικασία επίλυσης διαφορών.

Άρθρο 17 - Διαφορές

 1. Μόνο η ολλανδική νομοθεσία εφαρμόζεται σε συμφωνίες μεταξύ επιχειρηματία και καταναλωτή για τις οποίες ισχύουν αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις.
 2. Διαφορές μεταξύ του καταναλωτή και του επιχειρηματία σχετικά με τη σύναψη ή την εκτέλεση συμφωνιών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που πρόκειται να παραδοθούν ή να παραδοθούν από αυτόν τον επιχειρηματία μπορούν, με τη δέουσα τήρηση των παρακάτω διατάξεων, να υποβληθούν τόσο από τον καταναλωτή όσο και από τον επιχειρηματία στην Επιτροπή Διαφωνιών της Thuiswinkel. , PO Box 90600, 2509 LP στη Χάγη (www.sgc.nl).
 3. Η διαφορά θα διεκπεραιώνεται από την Επιτροπή Διαφορών μόνο εάν ο καταναλωτής έχει υποβάλει για πρώτη φορά το παράπονό του στον επιχειρηματία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
 4. Εάν το παράπονο δεν οδηγεί σε λύση, η διαφορά πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στην Επιτροπή Διαφωνιών ή σε άλλη μορφή που θα καθοριστεί από την Επιτροπή το αργότερο 12 μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής υπέβαλε την καταγγελία στον επιχειρηματία.
 5. Εάν ο καταναλωτής θέλει να υποβάλει διαφορά στην Επιτροπή Διαφορών, ο επιχειρηματίας δεσμεύεται από αυτήν την επιλογή. Κατά προτίμηση, ο καταναλωτής το αναφέρει πρώτα στον επιχειρηματία.
 6. Εάν ο επιχειρηματίας θέλει να υποβάλει διαφορά στην Επιτροπή Διαφορών, ο καταναλωτής θα πρέπει να δηλώσει γραπτώς εντός πέντε εβδομάδων από την έγγραφη αίτηση του επιχειρηματία εάν επιθυμεί να το πράξει ή εάν θέλει να επιλυθεί η διαφορά από το αρμόδιο δικαστήριο. Εάν ο επιχειρηματίας δεν ακούσει την επιλογή του καταναλωτή εντός πέντε εβδομάδων, ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να υποβάλει τη διαφορά στο αρμόδιο δικαστήριο. 
 7. Η Επιτροπή Διαφορών λαμβάνει απόφαση υπό τους όρους που καθορίζονται στους κανονισμούς της Επιτροπής Διαφορών (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διαφορών λαμβάνονται με δεσμευτικές συμβουλές.
 8. Η Επιτροπή Διαφωνιών δεν θα ασχοληθεί με μια διαφορά ή δεν θα διακόψει τη διαδικασία εάν ο επιχειρηματίας έχει λάβει μορατόριουμ, έχει χρεοκοπήσει ή έχει τερματίσει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, πριν από την επίλυση της διαφοράς από την επιτροπή κατά την ακρόαση και την τελική απόφαση. έχει επισημανθεί.
 9. Εάν, εκτός από την επιτροπή διαφορών της Thuiswinkel, μια άλλη επιτροπή διαφορών που αναγνωρίζεται ή συνδέεται με το Ίδρυμα για τις επιτροπές διαφορών καταναλωτών (SGC) ή το Ινστιτούτο Καταγγελιών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Kifid) είναι αρμόδια, η Επιτροπή Διαφωνιών Thuiswinkel είναι κατά προτίμηση αρμόδια για διαφορές που αφορούν κυρίως τη μέθοδο των απομακρυσμένων πωλήσεων ή . Για όλες τις άλλες διαφορές, η άλλη αναγνωρισμένη επιτροπή διαφορών που σχετίζεται με την SGC ή την Kifid.

Άρθρο 18 - Εγγύηση βιομηχανίας

 1. Το Thuiswinkel.org εγγυάται ότι τα μέλη του θα συμμορφωθούν με τις δεσμευτικές συμβουλές της Επιτροπής Διαφωνιών Thuiswinkel, εκτός εάν το μέλος αποφασίσει να υποβάλει τη δεσμευτική συμβουλή στο δικαστήριο για αναθεώρηση εντός δύο μηνών από την αποστολή του. Αυτή η εγγύηση αναβιώνει εάν η δεσμευτική συμβουλή τηρηθεί μετά από έλεγχο από το δικαστήριο και η απόφαση που αποδεικνύει ότι έχει γίνει οριστική. Έως 10.000 € ανά δεσμευτική συμβουλή, το ποσό αυτό θα καταβληθεί από τον Thuiswinkel.org στον καταναλωτή. Για ποσά άνω των 10.000 ευρώ ανά δεσμευτική συμβουλή, θα πληρωθούν 10.000 ευρώ. Για το πλεόνασμα, το Thuiswinkel.org έχει την καλύτερη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι το μέλος συμμορφώνεται με τις δεσμευτικές συμβουλές.
 2. Η εφαρμογή αυτής της εγγύησης απαιτεί από τον καταναλωτή να υποβάλει γραπτή ένσταση στο Thuiswinkel.org και ότι μεταφέρει την αξίωσή του εναντίον του επιχειρηματία στο Thuiswinkel.org Εάν η αξίωση εναντίον του επιχειρηματία ανέρχεται σε περισσότερα από 10.000 €, ο καταναλωτής προσφέρεται να μεταβιβάσει την αξίωσή του, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 10.000 € στο Thuiswinkel.org, μετά τον οποίο αυτός ο οργανισμός θα πραγματοποιήσει την πληρωμή με το δικό του όνομα και το κόστος. θα το ζητήσει νομικά για να ικανοποιήσει τον καταναλωτή.

Άρθρο 19 - Πρόσθετες ή αποκλίνουσες διατάξεις Πρόσθετες διατάξεις ή διατάξεις που αποκλίνουν από αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις ενδέχεται να μην είναι εις βάρος του καταναλωτή και πρέπει να καταγράφονται γραπτώς ή με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αποθηκεύονται από τον καταναλωτή με προσιτό τρόπο σε έναν ανθεκτικό φορέα δεδομένων.

 1. Εάν ο καταναλωτής στέλνει το λογότυπο ή / και τις εικόνες του στο Hygienekoning.nl για να το εκτυπώσει σε ένα από τα προϊόντα του, το Hygienekoning.nl δεν είναι ποτέ υπεύθυνο για τα πνευματικά δικαιώματα αυτής της εικόνας ή / και του λογότυπου. Αυτή η ευθύνη βαρύνει τον πελάτη που κάνει την παραγγελία.
 2. Η Hygienekoning.nl δεν είναι ποτέ υπεύθυνη για το κείμενο ή την εικόνα που εκτυπώνεται στο προϊόν που έχει παραγγείλει ο πελάτης. Εάν το τυπωμένο κείμενο ή η εικόνα δεν είναι αυτό που έχει στείλει ο πελάτης, ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα έντυπα άρθρα που έχει λάβει ώστε το Hygienekoning.nl να τα καταστρέψει.
 3. Η Hygienekoning.nl δεν είναι υπεύθυνη για την ποιότητα εκτύπωσης του προϊόντος που εκτυπώνεται από τρίτο μέρος ή για την ποιότητα των εικόνων που υποβάλλει ο πελάτης.
 4. Η χρήση ενός αγορασθέντος προϊόντος στο Hygienekoning.nl είναι εξ ολοκλήρου σε κίνδυνο του πελάτη. Κατά τη λήψη μιας παραγγελίας, η Hygienekoning.nl υποθέτει ότι ο πελάτης έχει επαρκείς γνώσεις για το προϊόν, τη λειτουργία του προϊόντος και τη χρήση του προϊόντος.
 5. Τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από τη χρήση του προϊόντος που αγοράστηκε στον ιστότοπο Hygienekoning.nl δεν μπορούν ποτέ να αποκατασταθούν από το Hygienekoning.nl. Η χρήση των αγορασθέντων προϊόντων είναι με δική σας ευθύνη.
 6. Το Hygienekoning.nl δεν υποβάλλει ποτέ «ισχυρισμούς υγείας» στον ιστότοπό του ή σε διαφημίσεις. Εάν τρίτοι το κάνουν με αναφορά στο Hygienekoning.nl, το Hygienekoning.nl δεν είναι υπεύθυνο για αυτό.

Άρθρο 20 - ανωτέρα βία

 1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, οι υποχρεώσεις της Hygienekoning θα ανασταλούν.
 2. Η ανωτέρα βία νοείται ως απρόβλεπτη περίσταση σε σχέση με πρόσωπα ή / και υλικό που εξυπηρετούμε ή συνήθως χρησιμοποιούμε για την εκτέλεση της συμφωνίας, τα οποία είναι τέτοιας φύσης που η εκτέλεση της συμφωνίας είναι συνεπώς αδύνατη ή άβολη και / ή δυσανάλογα ακριβή. καθίσταται ότι η συμμόρφωση με τη συμφωνία δεν μπορεί πλέον να απαιτηθεί εύλογα ή άμεσα από το Hygienekoning.nl. Τέτοιες περιστάσεις περιλαμβάνουν: πόλεμο και συγκρίσιμες καταστάσεις, κυβερνητικά μέτρα, απεργίες, κλειδώματα, εμπόδια από τρίτα μέρη, συνέπειες πανδημιών όπως η πανδημία Covid-19, τεχνικές επιπλοκές που δεν μπορούν να προβλεφθούν και από τα δύο μέρη, η περίσταση που δίνει η Hygiene King μια παρουσίαση , το οποίο είναι σημαντικό σε σχέση με μια παρουσίαση που θα παραδοθεί από εμάς, δεν παραδίδεται εγκαίρως ή δεν είναι σωστά.
 3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, το Hygienekoning.nl δεν υποχρεούται να πληρώσει αποζημίωση.
elEL