Privaatsuspoliitika

Privaatsusavaldus Hygienekoning.nl - mai 2020

1. Kes töötleb isikuandmeid?

Hygienekoning.nl, mille registrijärgne asukoht ja asukoht on Hoofddorp, aadressil Siriusdreef 17 (edaspidi „Hygienekoning.nl” või „meie”), austab kõigi oma veebisaidi www.Hygienekoning.nl külastajate privaatsust. Teie esitatud teave on konfidentsiaalne töödeldud. Seda teavet käsitlevad konfidentsiaalselt ka kolmandad isikud, kes vastutavad andmete salvestamise turvalisuse eest [vastavalt isikuandmete kaitse riiklikule määrusele].

BonBini Enterprises Holding BV, kaubanduskoja number: 78151597, asub aadressil:

Siriusdreef 17, 25. üksus

Hoofddorp

Telefon: 0644266724

E-post: [email protected]

2. Mis on isikuandmed?

Isikuandmete määratlus on järgmine: „kogu teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta”. Seetõttu on isiku tuvastamine isikuandmete järgi. Isikuandmeteks on näiteks nimi, sünniaeg, aadressiandmed, e-posti aadressid, passipildid, sõrmejäljed, aga ka IP-aadressid.

 1. Mis tüüpi isikuandmeid töödeldakse ja mis eesmärgil neid töödeldakse?

Kasutame teie andmeid nii teie teabetaotluse töötlemiseks kui ka selleks, milleks te selle esitasite. Hygienekoning.nl saab kasutada teie isikuandmeid veebisaidi ja meie teenuste kasutajatele kättesaadavaks tegemiseks, veebisaidi analüüsimiseks ja täiustamiseks, töösoovide töötlemiseks ning teabe- ja teenusetaotluse töötlemiseks.

a) Külastage meie veebisaiti

Kui külastate meie veebisaiti www.Hygienekoning.nl, saadab teie brauser automaatselt andmed meie veebisaidi serverisse. See teave on ajutiselt salvestatud nn logifaili. See puudutab järgmist teavet:

 • Teie IP-aadress;
 • Juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg;
 • Allalaaditud faili nimi ja URL.
 • Veebisait, kust juurdepääs anti (viitaja URL);
 • Kasutatav brauser (seaded) ja vajaduse korral teie arvuti operatsioonisüsteem ning teie AccessProvideri nimi.

Eespool nimetatud andmeid töödeldakse meil järgmistel eesmärkidel, nimelt tagamaks: hea ühendus veebisaidiga, meie veebisaidi mugav kasutamine, süsteemi turvalisuse ja stabiilsuse hindamine ning administratiivsetel eesmärkidel. Mingil juhul ei kasutata töödeldud andmeid teie tuvastamiseks. Lisaks kasutatakse meie veebisaidil küpsiseid.

Privaatsusavaldus Hygienekoning.nl - mai 2020 1

Privaatsusavaldus Hygienekoning.nl - mai 2020

b) Esitatud tellimus või e-post

Hygienekoning.nl töötleb isikuandmeid, mille edastate meile teenuse kasuks tellimuse või e-posti teel, näiteks teie nime, sünniaega, e-posti aadressi, telefoninumbrit, aadressi üksikasju ja teie tellimust.

c) Töötajad

Töötajate isikuandmeid töödeldakse seaduse ja töölepingu alusel. Sellega seoses viidatakse ka töölepingu suhtes kohaldatavatele eeskirjadele ja protokollile.

d) sotsiaalmeedia

Hygienekoning.nl on aktiivne ka erinevates sotsiaalmeediates, nimelt [Facebook, Twitter ja Youtube]. Kui kasutate meie veebisaidil sotsiaalmeedia pistikprogramme või meie e-posti allkirjas nimetatud pistikprogrammide kaudu, saame isikuandmeid nende sotsiaalmeedia kaudu. Viidame ka sotsiaalmeedia lehe enda privaatsuspoliitikale.

e) turundus

Lõpuks kogume äriteavet ettevõtete ja potentsiaalsete tarnijate kohta, nagu näiteks turupositsioon, võimalik huvi meie teenuste vastu ja võimalikud kontaktisikud. Potentsiaalsete tarnijate ja kontaktisikute töödeldavad isikuandmed on: ettevõtte nimi, tegevuskoht ja kontaktisiku nimi.

4. Kolmandad isikud

Hygienekoning.nl edastab teie valitud toodete pakkujale teie andmed (nimi, aadress, käibemaksukohustuslase number, tellimus jne). See teenusepakkuja kannab ise vastutust teie andmete töötlemise eest. Hygienekoning.nl ei edasta muud teavet kolmandatele isikutele. Erand kehtib kolmandate isikute kohta, kelle Hygienekoning.nl on andmetöötluseks kasutanud. Lisaks edastatakse isikuandmeid ainult juhul, kui:

 1. see on vajalik lepingu täitmiseks; (näiteks dokumentide kättetoimetamine postiljoni / kulleri kaudu või kohtumenetluse algatamiseks ja läbiviimiseks).
 2. see on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks;
 3. see on vajalik õigustatud huvide kaitsmiseks;
 4. see on vajalik üldist huvi pakkuva ülesande täitmiseks või avaliku võimu teostamiseks;
 5. annate selleks loa.

Privaatsusavaldus Hygienekoning.nl - mai 2020 2

Privaatsusavaldus Hygienekoning.nl - mai 2020

5. Isikuandmete edastamine ELis ja väljaspool seda

Teie isikuandmeid saab Hygienekoning.nl edastada Hollandist välismaale vastavalt Euroopa isikuandmete üldmäärusele. Euroopa Majanduspiirkonnas on tagatud samaväärne kaitse.

6. Andmesubjektide õigused

Seaduste ja määruste alusel on teil oma isikuandmete töötlemisel mitmeid õigusi:

a) Juurdepääsuõigus

Teil on õigus saada teavet selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse või mitte. Seetõttu on teil õigus vaadata teie käest saadud isikuandmeid.

Kui olete esitanud juurdepääsutaotluse, teavitame teid kirjalikult, miks me töötleme teie isikuandmeid, mis tüüpi isikuandmeid töötleme, millistele organisatsioonidele oleme neid isikuandmeid edastanud, kui kaua me neid isikuandmeid säilitame ja millised õigused teil on isikuandmete sellise töötlemise suhtes. saab trenni teha.

b) Õigus andmete parandamisele ja lisamisele

Teil on õigus esitada taotlus ebaõigete isikuandmete parandamiseks. Teile teatatakse, kui oleme teie isikuandmed parandanud. Samuti teavitame valedest või mittetäielikest andmetest valesid isikuandmeid saanud kolmandaid isikuid.

c) Õigus töötlemise piiramisele

Võite esitada taotluse isikuandmete kasutamise piiramiseks. See tähendab, et muudate isikuandmed ajutiselt kättesaamatuks. Selline taotlus on võimalik, kui:

 1. vaidlustatakse isikuandmete õigsust;
 2. töötlemine on ebaseaduslik ja teete kustutamise vastu;
 3. isikuandmed pole enam eesmärkide saavutamiseks vajalikud, kuid need on vajalikud õiguslike nõuete esitamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 4. olete isikuandmete töötlemise vastu olnud.

Samuti teavitame isikuandmeid saanud kolmandaid isikuid nende isikuandmete kasutamise piiramisest.

Privaatsusavaldus Hygienekoning.nl - mai 2020 3

Privaatsusavaldus Hygienekoning.nl - mai 2020

d) õigus vaidlustada

Teil on õigus esitada isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid. Kui esitate vastuväite oma isikuandmete töötlemise vastu, siis andmeid ei töödelda, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada töötlemiseks kaalukaid seaduslikke põhjuseid, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused.

e) Õigus andmete teisaldatavusele

Teil on õigus nõuda töödeldud isikuandmete koopiat, mille olete meile edastanud struktureeritud, sageli kasutatavas digitaalses failivormingus. See puudutab digitaalandmeid, mitte paberkandjal faile.

 1. Õigus olla unustatud (õigus kustutada)

Teil on õigus teatud tingimustel oma isikuandmed kustutada, nimelt siis, kui:

 1. isikuandmed pole eesmärkide saavutamiseks enam vajalikud;
 2. võtate tagasi töötlemise aluseks oleva nõusoleku ja töötlemiseks pole muud õiguslikku alust;
 3. teete töötlemisele vastuväiteid ja puuduvad kaalukad põhjused, miks oma vastuväidet mitte rahuldada;
 4. meie isikuandmeid on ebaseaduslikult töödeldud;
 5. isikuandmed tuleb kustutada juriidilise kohustuse alusel;
 6. isikuandmeid on kogutud mobiiltelefoni või Interneti-teenuste kaudu;

Kui teie andmeid on töödeldud teie nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolek tagasi võtta.

7. Õiguste teostamine

Eespool nimetatud õiguste kasutamiseks võtke palun ühendust andmekaitseametnikuga: Maarten Cruts, aadressil [email protected]

Privaatsusavaldus Hygienekoning.nl - mai 2020 4

Privaatsusavaldus Hygienekoning.nl - mai 2020

8. Säilitamisperiood

Hygienekoning.nl poolt saadud isikuandmeid säilitatakse ainult eespool nimetatud eesmärkidel. Lisaks ei säilitata töödeldud isikuandmeid kauem kui vajalik selleks või mitte kauem kui seaduses ette nähtud.

9. Andmekaitse

Hygienekoning.nl on võtnud asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid loata või ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kadumise, hävitamise, kahjustamise, muutmise või avalikustamise eest.

10. Küsimused ja muudatused

Kui teil on selle privaatsusavalduse kohta küsimusi, saatke palun e-kiri aadressile [email protected] Seda privaatsusavaldust saab regulaarselt muuta. See privaatsusavaldus on praegu kehtiv ja pärineb 2020. aasta maist.

Privaatsusavaldus Hygienekoning.nl - mai 2020 5

etET