Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi nyilatkozat Hygienekoning.nl - 2020 május

1. Ki kezeli a személyes adatokat?

A Hygienekoning.nl székhellyel és székhellyel Hoofddorpban, a Siriusdreef 17 címen (a továbbiakban: Hygienekoning.nl vagy „mi”) tiszteletben tartja a www.Hygienekoning.nl webhely minden látogatójának magánéletét. Az Ön által megadott információk bizalmasak lesznek. kezelt. Ezeket az információkat az adattárolás biztonságáért felelős harmadik felek is bizalmasan kezelik [a személyes adatok védelméről szóló nemzeti rendeletnek megfelelően].

A BonBini Enterprises Holding BV, Kereskedelmi Kamara száma: 78151597, a következő címen található:

Siriusdreef 17, 25. egység

Hoofddorp

Telefon: 0644266724

E-mail: [email protected]

2. Mik a személyes adatok?

A személyes adatok meghatározása a következő: „minden információ egy azonosított vagy azonosítható természetes személyről”. Ezért személyes adatok alapján lehet azonosítani egy személyt. A személyes adatok például név, születési dátum, címadatok, e-mail címek, útlevélképek, ujjlenyomatok, de az IP-címek is.

 1. Milyen típusú személyes adatokat dolgoznak fel és milyen célból dolgozzák fel ezeket az adatokat?

Adatait felhasználjuk az információkérés feldolgozására, valamint arra a célra, amelyre megadta azokat. A Hygienekoning.nl felhasználhatja az Ön személyes adatait annak érdekében, hogy a weboldalt és szolgáltatásainkat elérhetővé tegye a felhasználók számára, elemezze és javítsa a weboldalt, feldolgozza az álláspályázatokat, valamint feldolgozza az információkra és szolgáltatásokra vonatkozó kéréseket.

a) Látogassa meg weboldalunkat

Amikor meglátogatja a www.Hygienekoning.nl webhelyet, böngészője automatikusan adatokat küld a weboldalunk szerverére. Ezeket az információkat ideiglenesen egy úgynevezett naplófájlban tároljuk. A következő információkat érinti:

 • Az Ön IP-címe;
 • A hozzáférés dátuma és ideje;
 • A letöltött fájl neve és URL-je.
 • Webhely, ahonnan hozzáférést kaptak (hivatkozó URL);
 • A használt böngésző (beállítások), és adott esetben a számítógép operációs rendszere és az AccessProvider neve.

A fenti adatokat a következő célokból dolgozzuk fel, nevezetesen annak biztosítása érdekében: jó kapcsolat a webhellyel, a weboldalunk kényelmes használata, a rendszer biztonságának és stabilitásának értékelése, valamint adminisztratív célokra. A feldolgozott adatokat semmilyen körülmények között nem használjuk fel az Ön azonosítására. Ezenkívül a weboldalunkon sütiket is használnak.

Adatvédelmi nyilatkozat Hygienekoning.nl - 2020. május 1

Adatvédelmi nyilatkozat Hygienekoning.nl - 2020 május

b) Beküldött megrendelés vagy e-mail

A Hygienekoning.nl feldolgozza azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön leadott megrendelés vagy e-mail útján adott meg nekünk a szolgáltatás érdekében, például az Ön nevét, születési dátumát, e-mail címét, telefonszámát, címének adatait és megrendelését.

c) Alkalmazottak

Az alkalmazottak személyes adatait a törvény és a munkaszerződés alapján dolgozzák fel. E tekintetben hivatkoznak a munkaszerződésre alkalmazandó előírásokra, valamint a jegyzőkönyvre is.

d) Közösségi média

A Hygienekoning.nl a különféle közösségi médiákban is aktív, nevezetesen a [Facebook, Twitter és Youtube]. Ha weboldalunkon vagy az e-mail aláírásunkban említett beépülő modulokon keresztül használja a közösségi média beépülő moduljait, akkor személyes adatait megszerezhetjük ezeken a közösségi médiákon keresztül. Hivatkozunk magának a közösségi oldalnak az adatvédelmi irányelveire is.

e) Marketing

Végül kereskedelmi információkat gyűjtünk a vállalatokról és a lehetséges beszállítókról, például a piaci helyzetről, a szolgáltatásaink iránti lehetséges érdeklődésről és a lehetséges kapcsolattartókról. A potenciális szállító és kapcsolattartó személyek által kezelt személyes adatok a következők: a vállalat neve, az üzleti hely és a kapcsolattartó neve.

4. Harmadik felek

A Hygienekoning.nl megadja az Ön adatait (név, cím, áfa szám, megrendelés stb.) Az Ön által kiválasztott termékek szállítójának. Ez a szolgáltató viseli saját felelősségét az Ön adatainak feldolgozásáért. Egyéb információkat a Hygienekoning.nl nem továbbít harmadik feleknek. A kivétel azokra a harmadik felekre vonatkozik, akiket a Hygienekoning.nl vesz igénybe az adatkezeléshez. Ezenkívül a személyes adatokat csak akkor továbbítják, ha:

 1. ez egy megállapodás teljesítéséhez szükséges; (például dokumentumok kézbesítése postán / futár útján vagy bírósági eljárások megindításához és lefolytatásához).
 2. ez a jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 3. ez a jogos érdekek védelméhez szükséges;
 4. erre általános érdekű feladat ellátásához vagy a közhatalom gyakorlásához van szükség;
 5. erre engedélyt ad.

Adatvédelmi nyilatkozat Hygienekoning.nl - 2020. május 2

Adatvédelmi nyilatkozat Hygienekoning.nl - 2020 május

5. Személyes adatok továbbítása az EU-n belül és kívül

Személyes adatait a Hygienekoning.nl továbbíthatja Hollandiából külföldre, az általános európai személyes adatokról szóló rendeletnek megfelelően. Az Európai Gazdasági Térségen belül azonos szintű védelem biztosított.

6. Az érintettek jogai

A törvények és rendeletek alapján számos joga van személyes adatainak feldolgozásához:

a) Hozzáférési jog

Önnek joga van információt szerezni arról, hogy személyes adatait feldolgozzák-e vagy sem. Ezért joga van megtekinteni a tőled kapott személyes adatokat.

Ha hozzáférési kérelmet nyújtott be, akkor írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért kezeljük az Ön személyes adatait, milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel, mely szervezeteknek adtuk át ezeket a személyes adatokat, mennyi ideig tároljuk ezeket a személyes adatokat, és milyen jogai vannak Önnek a személyes adatok ezen feldolgozásával kapcsolatban. gyakorolhat.

b) A helyesbítéshez és kiegészítéshez való jog

Önnek joga van kérelmet benyújtani a helytelen személyes adatok helyesbítéséhez. Értesítést kapunk, ha kijavítottuk az Ön személyes adatait. A téves vagy hiányos adatokról tájékoztatjuk azokat a harmadik feleket is, akik helytelen személyes adatokat kaptak.

c) A feldolgozás korlátozásához való jog

Kérelmet nyújthat be a személyes adatok felhasználásának korlátozására. Ez azt jelenti, hogy ideiglenesen elérhetetlenné teszi a személyes adatokat. Ilyen kérelem akkor lehetséges, ha:

 1. a személyes adatok pontossága vitatott;
 2. a feldolgozás jogellenes, és Ön tiltakozik a törlés ellen;
 3. a személyes adatokra már nincs szükség a célokhoz, hanem jogi igények megalapozásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek;
 4. kifogásolta a személyes adatok feldolgozását.

A személyes adatokat megkapó harmadik feleket a személyes adatok felhasználásának korlátozásáról is tájékoztatjuk.

Adatvédelmi nyilatkozat Hygienekoning.nl - 2020. május 3

Adatvédelmi nyilatkozat Hygienekoning.nl - 2020 május

d) A tiltakozás joga

Önnek joga van kifogást emelni a személyes adatok kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, az adatokat nem kezeljük, hacsak nem tudjuk bizonyítani a feldolgozás kényszerítő, jogos érdekeit, amelyek felülmúlják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait.

e) Az adatok hordozhatóságához való jog

Önnek joga van strukturált, általánosan használt digitális fájlformátumban kérni a kezelt személyes adatok másolatát. Ez a digitális adatokra vonatkozik, nem pedig a papír fájlokra.

 1. A feledés joga (törléshez való jog)

Önnek joga van bizonyos feltételek mellett törölni személyes adatait, nevezetesen akkor, ha:

 1. személyes adatokra már nincs szükség a célokhoz;
 2. visszavonja az adatkezelés alapját képező beleegyezését, és a feldolgozásnak nincs más jogi alapja;
 3. kifogást emel az adatkezelés ellen, és nincs olyan kényszerítő ok, amely ne tartaná be kifogását;
 4. a személyes adatokat mi jogellenesen dolgoztuk fel;
 5. a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján törölni kell;
 6. a személyes adatokat mobiltelefon vagy internetes szolgáltatások útján gyűjtötték;

Ha adatait az Ön beleegyezése alapján dolgoztuk fel, akkor joga van visszavonni beleegyezését.

7. A jogok gyakorlása

A fenti jogok gyakorlásához kérjük, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz: Maarten Cruts, a [email protected] címen.

Adatvédelmi nyilatkozat Hygienekoning.nl - 2020. május 4

Adatvédelmi nyilatkozat Hygienekoning.nl - 2020 május

8. Megőrzési időszak

A Hygienekoning.nl által kapott személyes adatokat csak a fent említett célokra tároljuk. Ezenkívül a kezelt személyes adatokat nem tárolják tovább a célhoz szükséges időnél, vagy a törvény által előírtnál tovább.

9. Adatvédelem

A Hygienekoning.nl megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tett az Ön személyes adatainak jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozása, véletlen elvesztése, megsemmisülése, károsodása, módosítása vagy nyilvánosságra hozatala ellen.

10. Kérdések és változások

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, küldjön egy e-mailt az [email protected] címre. Ez az adatvédelmi nyilatkozat rendszeresen megváltoztatható. Ez az adatvédelmi nyilatkozat jelenleg érvényes és 2020 májusától származik.

Adatvédelmi nyilatkozat Hygienekoning.nl - 2020. május 5

hu_HUHU